Introducció

En aquest document expliquem qui és el responsable de tractament, amb quina finalitat es va a tractar la seva informació personal, la legitimació per al tractament, com la vam recaptar, per què la demanem, com la utilitzem, els drets que l’assisteixen i també s’expliquen els processos que hem disposat per protegir la seva privacitat. Al facilitar la seva informació personal i utilitzar els nostres llocs web, entenem que ha llegit i comprès els termes relacionats amb la informació de protecció de dades de caràcter personal que s’exposen. FUSTA CULTURE S.L. assumeix la responsabilitat de complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacional i europea, i tenen l’objectiu de tractar les seves dades de manera lícita, lleial i transparent.

Consideracions a tenir en compte

La definició de responsable de tractament ve descrita en el Reglament General de Protecció de dades, i és la següent: «Responsable del tractament» o «responsable»: la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme que, sol o juntament amb altres, determini els fins i mitjans del tractament. FUSTA CULTURE S.L. és responsable dels tractaments de la informació personal que realitza dels seus clients. Si té qualsevol tipus de consulta, comentari o inquietud, o si voleu fer algun suggeriment sobre com fem servir la informació personal, pot enviar un correu a hola@fustaculture.com

Informació sobre FUSTA CULTURE S.L.

 • Titular: FUSTA CULTURE, S.L.
 • N.I.F.: B67179648
 • Domicili social: C/ Diputació Nº 433, 4º1ª. 08013 BARCELONA
 • E-mail: hola@fustaculture.com
 • Número de registre: 38038075

A través del lloc web, FUSTA CULTURE S.L. ofereix rellotges i corretges.

Amb quina finalitat demanem la seva informació personal?

La raó principal per la qual demanem la seva informació personal és per facilitar i millorar el servei, que vostè com a client espera de nosaltres. Recaptem la seva informació personal per gestionar les seves compres, comandes o sol·licituds que ens realitza. A continuació, incloem les principals finalitats que hem identificat:

 • Gestionar, tramitar, enviar i donar seguiment a les compres realitzades.  
 • Gestionar, tramitar i donar resposta a les peticions, sol·licituds, incidències o consultes de l’Usuari.  
 • Gestiona la subscripció i / o baixa de la Newsletter.  
 • Contactar amb l’Usuari per finalitzar la comanda si ha guardat la cistella de compra o ha guardat productes a la cistella de compra sense finalitzar el procés de pagament.  
 • Enviar comunicacions comercials personalitzades a l’Usuari sobre productes i serveis de FUSTA CULTURE S.L. per mitjans electrònics.  
 • Elaborar un perfil comercial, recorrent a fonts de tercers per oferir a l’Usuari productes i serveis d’acord amb els seus interessos, si l’Usuari ho autoritza marcant la casella habilitada a l’efecte.  
 • Fer anàlisi sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportaments de l’Usuari amb la finalitat de millorar la comunicació amb Usuaris del Lloc Web.

Com demanem la informació sobre vostè?

Recaptem informació personal sobre vostè per diferents mitjans, en alguns casos vostè contactarà amb nosaltres per compartir la seva informació personal, i en altres casos nosaltres demanem les seves dades personals utilitzant altres mitjans. A continuació, li explicarem les diferents formes per les quals demanem informació personal sobre vostè i alguns exemples en què utilitzem aquesta informació.c

Informació que vostè ens facilita

Recaptem informació personal que vostè ens facilita a través de la web de FUSTA CULTURE S.L., correu electrònic, o altres. En qualsevol cas, en el moment de la recollida se li informarà del responsable del tractament, la finalitat del mateix, els destinataris de la informació, així com la forma d’exercir els drets que li atorga la legislació vigent en protecció de dades.

Per exemple: és probable que vostè ens faciliti informació quan es posa en contacte amb el nostre servei d’atenció al client, realitza una ordre de compra, es registra al nostre web, actualitza les seves preferències i la informació del seu compte, emplena un qüestionari, participa en un concurs, etc. Generalment, la informació personal que vostè ens facilita són: nom i cognoms, domicili, DNI, data de naixement, correu electrònic, telèfon de contacte i dades de pagament.

Informació que recollim de les seves visites a www.fustaculture.com

Recaptem i emmagatzemem informació personal limitada i estadístiques globals anònimes de tots aquells usuaris que visiten el nostre lloc web, ja sigui perquè vostè ens faciliti aquesta informació de manera activa o es trobi simplement navegant. La informació que recaptem inclou l’adreça del protocol d’Internet (IP) del dispositiu que està utilitzant, el programa de navegació que utilitza, el seu sistema operatiu, la data i hora de l’accés, l’adreça d’Internet del web per la qual va accedir i també informació sobre com utilitza les nostres webs.

Aquesta informació la fem servir per saber el temps de càrrega de la web, com s’utilitza, el nombre de visites a les diferents seccions i el tipus d’informació que més atrau els visitants. També ajuda a identificar si el web funciona correctament, i si detectem errors o errors en el funcionament, solucionar-los i millorar el rendiment, per poder oferir un millor servei a tots els usuaris. Aquesta informació es recull a través de cookies, per a més informació consulti la política de cookies.

Xarxes socials

La informació que recaptem per mitjà de les xarxes socials de vegades inclou informació personal que es troba disponible en línia i per al públic. Sempre ens assegurem que tota la informació que utilitzem es troba atribuïda a la seva font de forma correcta o es fa anònima. És probable que aquestes xarxes socials tinguin les seves pròpies polítiques de privacitat, mitjançant les quals li explicaran com utilitzen i comparteixen la vostra informació personal. Us recomanem revisar detingudament les polítiques de privacitat abans d’utilitzar aquestes xarxes socials per estar segur que està d’acord amb la forma en què la seva informació personal es recopila i comparteix.

Quina és la legitimació per al tractament de la informació personal?

Per al tractament de la seva informació personal ens basem en la legitimació per diversos motius:
 • Per al compliment d’un contracte i / o relació comercial.
 • Per al compliment de diferents obligacions legals.
 • Per interès legítim, per exemple, per motius de seguretat, prevenció del frau, per millorar els nostres serveis i productes a través d’estudis de mercat, o per gestionar les sol·licituds, consultes o possibles reclamacions que poguessin sorgir.
 • Amb el seu consentiment, per exemple, per a l’enviament d’ofertes personalitzades.

Com puc modificar la forma en què ens posem en contacte amb vostè per informar sobre els nostres productes, serveis?

Podeu modificar la forma en què contactem amb vostè enviant-nos un correu a hola@fustaculture.com

A qui podem comunicar la seva informació personal?

Les dades de l’Usuari podran ser comunicades a:

 • Les administracions públiques en els casos que preveu la llei.  
 • Serveis de logística, transport i lliurament.

Transferències internacionals de dades

L’Usuari queda informat que FUSTA CULTURE S.L. té contractats els serveis de Google, Microsoft, Dropbox I Mailchimp, els servidors es troben allotjats als EUA, el que implica una transferència internacional de dades. No obstant això, les transferències internacionals de dades es troben regularitzades ja que les entitats esmentades estan adherides al Protocol de Privacy Shield.

Enllaços a llocs web de tercers

En el cas que subministrem enllaços a llocs web que no són operats ni controlats per FUSTA CULTURE S.L, cal indicar que l’empresa no disposa de cap control sobre aquests llocs ni tampoc és responsable pel contingut dels mateixos. Tampoc té control sobre la forma en què tercers recullen i usen la seva informació personal; ni és responsable ni ofereix cap declaració sobre els llocs web de tercers. Segurament aquests llocs web disposen de les seves pròpies polítiques de privacitat, mitjançant les quals li explicaran com utilitzen i comparteixen la vostra informació personal. Us recomanem revisar detingudament les polítiques de privacitat abans d’utilitzar aquests llocs web per estar segur que es troba conforme amb la forma en què la seva informació personal es recopila i comparteix.

Per quant de temps emmagatzemem la seva informació personal?

Només emmagatzemem la seva informació personal en la mesura que la necessitem per tal de poder utilitzar-la segons la finalitat per la qual va ser demanada, i segons la base jurídica del tractament de la mateixa de conformitat amb la llei aplicable. Mantindrem la seva informació personal mentre hi hagi una relació contractual i / o comercial amb vostè, o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i / o limitació del tractament de les seves dades. En aquests casos, mantindrem la informació degudament bloquejada, sense donar-li cap ús, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per la qual cosa sigui necessària la seva recuperació.

Exercici de drets

L’usuari pot enviar contactar amb FUSTA CULTURE S.L. a través d’hola @ fustaculture.com, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

 • Revocar els consentiments atorgats.  
 • Obtenir confirmació sobre si s’estan tractant dades personals que concerneixen a l’Usuari o no.  
 • Accedir a les seves dades personals.  
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.  
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.  
 • Obtenir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.  
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades facilitades per l’Usuari en aquells casos que preveu la normativa.  
 • Interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a l’adreça C / Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid, quan l’interessat consideri que FUSTA CULTURE S.L. ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

Mesures de seguretat

FUSTA CULTURE S.L. tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

Canvis

FUSTA CULTURE S.L. es reserva el dret de revisar la seva Política de Privadesa en el moment que ho consideri oportú, en aquest cas es comunicarà als Usuaris. Per aquesta raó, li preguem que comprovi de forma regular aquesta Declaració de privadesa per llegir la versió més recent de la Política de Privacitat.

Aceptació i consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de FUSTA CULTURE S.L., en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.